سفارش تبلیغ
صبا
هیچ قطره ای نزد خداوند، محبوب تر از دوقطره نیست : قطره خونی در راه خدا، و قطره اشکی در سیاهی [رسول خدا صلی الله علیه و آله]
 
یکشنبه 89 تیر 20 , ساعت 12:0 صبح

1-                                                    خاصیت غذاها قسمت سوّ م                         

2-      پنیر-پنیر محلی تازه کم نمک دارای طبیعت گرم وتر است اما هر چه کهنه تر شود ودارای نمک بیشتری باشد دارای طبیعت گرم وخشگ میشود دفع ضرر کننده پنیر نعنا (تازه ) میباشد .پنیر را همیشه باگردو مصرف کنید .نان تازه وپنیر وگردو وانگور شیرین ویک شاخه نعنا غذای بسیار لذیذ وخوشمزه ومفیدی است .درمصرف هر نوع پنیر افراط نکنید .چون با عث خشگی مغز میشود .

سیب –سیب درختی ترش وشیرین (ملس ) دارای طبیعت گرم وتراست سیب های شیرین طبیعت گرم وخشگ دارند وسیب های ترش دارای طبیعت سردوتر میباشند .سیب درختی دارای مقدار زیادی مواد معدنی وفلزات وویتا مین ها میباشد ازاین رو بسیار مفید است ناشتا خوردن سیب اسید اوریک را از بدن دفع می نماید برای کسانی که دچار درد نقرس میبا شند بهترین دارو است البته سیب برای همه درد ها دواست طبق حد یثی از رسول خدا (ص) بیما ران خود را با سیب درختی معالجه کنید .این فرمایش دربار هٌ? هیچ یک از میوه ها نیامده است .سیب ها اکر چه طبیعت گرم دارند امّا گرمی بخش نیستند ودر حقیقت گرمی زدا هستند .اگر سیب شیرین را رنده کنند وباکمی تخم شربتی وعرق بید مشگ مخلوط کنند وبخورند مقوی قلب ونشاط آورمیباشد . خوردن سیب نارس برطرف کننده اسهال ومخصو صاًاسهال خونی است .                   هویج وزردک

1-      .                   هویج وزردک

2-       هویج دارای طبیعت گرم وتر می با شد در بین ریشه های خوراکی گیاهان هویج از همه مفید تر ولذیذ تر است سر شار از مواد حیاتی وویتامین ها میباشد هویج راهم به صورت پخته وهم به طور خام مصرف میکنند اگر مرغ رابدون روغن نباتی با چربی خودش ومقداری هویج وآ لو طبخ کنند چربی مرغ باعث میشود تمام مواد حیاتی وویتا مین های هویج جذب بدن شود وباعث تقویت بدن خواهد بود .هویج با اینکه دارای مواد قندی وشیرین است هیچ گاه فاسد نمیشود ترش وتلخ نمیشود . در هویج مقداری انسولین گیاهی وجود دارد که برای بیماران دیابتی مفید می باشد .کسانی که میخواهند خون کهنه از بد نشان دور شود وخو ن تازه جای آن را بگیرد کسانی که به جهاتی کم خون شده اند مبتلا یا ن به مرض قند وچربی خون صفراوی مزاجان آ نهایی که نمیخواهند دررشد خود وبچّه هایشان اختلالی به وجود آید همچنین زنان بار داری که آرزوی فرزند سالم وقوی وزیبا دارند مادرانی که میخواهند شیرشان زیاد و مقوی وسالم شود غذایی مقوی تروبهتر از خا نواده هویج  پیدا نخوا هند کرد .    آب هویج مخلوط با عسل ولیمو ترش یک نوشا به مفرّح وگوارا ست هویج دوست کبد وزیاد کننده نور چشم وشهوت افزا وزیاد کنندهً نطفه میباشد . هویج دارای جوهری است که در کبد تبد یل به ویتامین آ میشود وباکمک این ماده مقاومت مخاط وپوست در برابر امراض جلدی زیاد میشود واز بثورات جلدی واگزما وجوش وغرور جلو گیری می نماید .ویتامین آ عامل رشد است کم بود این ویتامین باعث میشود که دهانهً زخم ها دیر بسته شود شما برای رفع این نیاز ها میتوا نید از هویج وآب آن بهترین بهره را نصیب خود نما ئید هویج به علّت دارا بودن ویتامین   آ و ویتامین د اثر نیکوئی درساختمان غدد داشته ومصا لح خوبی برای نو سازی یاخته ها میبا شد .تبهای عفونی معدی وروده ای دل درد های کهنه  دل درد های اطفال وپیچش شکم اطفال با خوردن هویج بر طرف میشود .در ترکیب هویج هشتاد وهفت درصد آب زنده که به آسانی جذب یاخته های بدن میشود وجود دارد بین یک تا دوگرم  در صد مواد سفیده ای ویک مادّهٌ فسفر دار یعنی آنچه در زردهٌ تخم مرغ است وجود دارد وهمین ماده است که غذای غدد شده و آنها را تقویت میکند ونیز به علّت همین اکسیر گرانبها ست که نیروی جنسی وجسمی وروحی را افزایش میدهد . زردک هم یک نوع هویج است که در قدیم کاشت میشد زردک هم همهٌ خاصیت هویج را دارد به اضافه اینکه سه برابر هویج ویتا مین آ دارد  .اماّ این نکته رالازم است بدانید که ویتامین های آ ودِ و ای وبرخی دیگر قابل حل در آب نیست ودر روغن ها حل می شود این که گفته شد هویج رابا مرغ چرب طبخ کنید به خاطر همین موضوع است بعد از نوشیدن آب هویج اگر یک قاشق روغن زیتون ویا روغن های طبیعی دیگر بخوریم ویتامین ها ومواد مقوی هویج  جذب وهضم خواهد شد .                      

بذر هویج -بذر هویج نیز مانند هویج دارای منافع زیادی می با شد دارای چند نوع هورمون مخصوصاًهورمون موافق که هورمون مردانه است میباشد این بذر مسقط جنین ومانع بار داری است ضد غش و ادرار آور است جهت درمان سرفه و سینه درد مزمن توصیه میشود خوردن آن ضد گاز ونفخ معده است سنگ های کلیه ومثانه را خورد میکند سستی ودرد مفاصل را درمان میکند برای سوزش معده ودل درد اطفال مفید است

                                           گوشت ها

3-      گوشت گوسفند (برهً نر ) که دارای طبیعت گرم وتر است بهترین گوشت هاست .گوشت میش وبز ماده که درتعا ونی ها عرضه میشود دارای طبیعت سرد میباشد وباگوشت گوسفند برابری نمیکند . گوشت اگر صحیح مصرف شود بهترین غذاها ست.به گفته یکی از صا  حب نظران گوشت سیّد غذاهاست گوشت را نبا ید در روغن سرخ کرد چون با سرخ شدن مقدا ر زیادی از خاصیت ان از دست میرود .هیچ وقت گوشت را بدون چربی مصرف نکنید چون گوشت با چربی های خودش مفید ومقویست واگر چربی انرا جدا کردید وگوشت بدون چربی خوردید مقدار زیادی ازمواد حیاتی ومفید گوشت جذب بدن شما نمیشود فقط پوست دوم گوشت که یک ورق چربی سفت وسخت روی گوشت است خوردنی نیست وباید گرفته شود ومضرّ است .ولی متاسفانه کسانی که گوشت چرخ کرده میخرند گوشت فروش با همان ورق چربی گوشت نشسته را چرخ کرده وشما هم خوشحالید که گوشت بدون چربی خریدید درصورتیکه چربی مفید گوشت را از دست داده اید ومضر ترین چربی را به خانه اورده اید .گوشت رابا ید شست گوشت نشسته مضر است این حدیث از مولا امیر موء منان علی (ع) است که هیچ حیوانی از د نیا نمی رود مگر این که جنب باشد . درمصرف گوشت نباید زیاده روی کرد چون باعث چاقی مفرط بالا رفتن اسید اوریک که منجر به نقرس (درد سر انگشتان پا )وبیما ری های خونی میشود .                گوشت گاو وگوساله  

گوشت گاو وگوساله در طبیعت سرد وخشگ است وسودا ساز  کسانی که کوشت گاو وگوساله زیاد مصرف میکنند طبیعت آنها بر میگردد وسرد میشود وخیلی زود تر از کسانی که گوشت گوسفند مصرف میکنند دچار نقرس وبیما ری های خونی میشوند .کسانی که دارای طبیعت سرد وخشگ میباشند مصرف گوشت گاو وگوساله برای آنها به منزله خود کشی میباشد . صرع   (غش کردن ) وجنون  ودرد های عصبی و طغیان سودا در بدن زاده گوشت گاو است .                                                  

                                                           گوشت مرغ وخروس

در بین پرندگان گوشت مرغ خانگی بهترین گوشت هاست طبیعت آن گرم وتر میباشد دارای هورمون مردانه میباشد از این رو بدن را تقویت وبر نیروی جنسی میا فزاید . گوشت مرغ صدا را صفا میدهد .گوشت مرغ جوان عقل را زیاد میکند .سوپ جوجه التهاب معده را فرو می نشاند .گوشت مرغ جوان قدرت جنسی را می افزاید .آبگوشت مرغ جوان همراه بسفایج سودا رااز بدن خارج میکند .ابگوشت خروس علاج تبهای مزمن است .سوپ خروس وبسفایج درد مفاصل ولرزش را از بین میبرد .سوپ خروس داروی برونشیت است .آبگوشت خروس پیر با بسفایج وشوید بهترین درمان قولنج است .طبیعت گوشت خروس سرد وتر است وارزش غذائی چندانی ندارد اماّ داروی خوبی برای بیماری هاست .قابل تذکر است مرغها ئی که از مرغ فروشیها می خریم اکثراًخروس است وهمان طور که گفته شد خروس خاصیت گوشت مرغ را ندارد وهمانند گوشت گاو است .

                                                      بلدر چین

 

یکی از پرند گانی که دارای خواص داروئی هستند بلدر چین   است گوشت این پرنده چاق کننده ودارای مقدار زیادی هورمون مخالف یعنی هورمون زنانه می باشد .مصرف گوشت این پرنده فقط برای زنهائی که دچار سرد مزاجی یعنی کمبود هورمون شده اند مفید است .از آنجا که این گوشت چاق کننده است بعضی از مردم به مصرف دختر بچّه ها میرسانند .که اینکار بسیارمضر وخطر ناک است .چون دختر بچّه ها احتیا جی به هورمون ندارند باعث چاقی زیاد وبی قوارگی آنها میشود واز همه بد تر این هورمون زیاد باعث زود بالغ شدن آنها میشود .دخترانی که قبل از سن ازدواج بالغ میشو ند بسیار معذب وناراحتند وآخر الامر نیز کارشان یا به رسوائی ویا به جنون خواهد کشید .پس بهتر نیست این گوشت داروئی رابه جای خود مصرف کنیم واز تبلیغات مغرضانه دشمن بر حذرباشیم و خود را از عواقب وخیم  آن برهانیم ؟                   بوقلمون  و کبک

گوشت بو قلمون جزو گرم ترین ومقوی ترین گوشت هاست .کسا نیکه در اثر مصرف بی رویه شیر پاستوریزه وقارچ وسالاد

خیار وگوجه باغذا وگوشت گاو وگوساله دچار دردهای صعب العلاجی چون فلج (ام اس )وصرع ودردهای سوداوی شده اند گوشتی بهتر از بوقلمون نخواهند یافت .کبک هم دارای گوشتی مشابه گوشت بوقلمون میباشد .کبوتر هم دارای گوشتی گرم ومفید میباشد .کسانی که دچار سنگ کلیه میباشند اگر گرم مزاجند کبوتر بچّه چاهی را باآب بپزند وبخورند واگر سرد مزاجند کبوتر بچِّهٌ چاهی رادر روغن کنجد بپزند وبخورند با کمی تکرار عمل از شرّ سنگ نجات خواهند یافت .کسانی هم که از ضعف جسمی وجنسی دررنجند بوقلمون یا کبک ویا کبوتر راباآب وپیاز سفید ونعنا داغ وادویهٌ مناسب طبخ کنند ومیل کنند بدون سالاد ونوشابه تا نتیجه خوب بگیرند .لیست کل یادداشت های این وبلاگ